Case Study: Giảm 13% Bounce Rate chỉ nhờ thay đổi giao diện

Tỷ lệ thoát (bounce rate) là 1 trong những chỉ quan trọng đánh giá hiệu suất của website, tỷ lệ này chỉ phần trăm số người vào website của bạn sau đó rời đi mà không nhấn vào bất kỳ nội dung nào khác. Tỷ lệ thoát cao thường lại dấu hiệu cho thấy website […]

Read More

Case Study: Chuyển đổi hơn 3000 lead trong 6 tháng

Việc tìm kiếm và thu hút khách hàng tiềm năng là một công việc quan trọng trong bất kì doanh nghiệp nào. Để một chiến dịch marketing mang lại chuyển đổi cao không chỉ là chạy quảng cáo nhắm đúng mục tiêu mà nội dung trang đích cũng đóng góp một phần rất quan trọng. […]

Read More